Vispārējie noteikumi

SIA “Sporta Sistēmas” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. LV40003569749, juridiskā adrese: Papeļu iela 4a, Ikšķile, LV5052, Latvija) ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

SIA “Sporta Sistēmas” ir e-veikala trenazieri.lv īpašnieks. SIA “Sporta Sistēmas” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Atteikuma politika